Lista firm z branży : Hospicja


Miejscowość :

Ten symbol oznacza podpisaną umowę z NFZ


CORDIS - SPOŁECZNE TOWARZYSTWO HOSPICJUM CORDIS
40-413 Katowice
Teofila Ociepki 2
tel. 32 608-14-86
Czynne : Całodobowo
Url : www.hospicjumcordis.pl
e-mail : hospicjumcordis.budowa@wp.pl

KRS: 40314

tel. 32 608-14-86 SEKRETARIAT
HOSPICJUM DOMOWE TEL: 607 627 735
HOSPICJUM STACJONARNE TEL: 603 649 837
HOSPICJUM DZIECIĘCE TEL: 603 095 933

Jednostka terenowa : 41-400 Mysłowice, ul. Cegielniana 7b Tel. 32 222-35-13

Opieką otaczamy dzieci i dorosłych cierpiących na chorobę nowotworową i inne przewlekłe schorzenia.
Świadczymy bezpłatną, specjalistyczną opieką w zakresie: opieki lekarskiej, pielęgnacji, wsparcia psychologicznego i rehabilitacji.


Hospicjum od 1990 r. sprawuje opiekę w domach chorych. Od lutego 1994 r. Społeczne Towarzystwo Hospicjum Cordis uruchomiło pierwszy w Polsce południowej oddział stacjonarny dla chorych umierających z powodu choroby nowotworowej pod nazwą: "Gościna Serca Św. Teresy od Dzieciątka Jezus - Zespół Opieki Hospicyjnej przy Społecznym Towarzystwie Hospicjum Cordis". W lutym 2012 przenieśliśmy siedzibę do Nowego Domu Hospicyjnego. Opieką domową otaczamy chorych z miasta Mysłowic, Chełmu Śl, Imielina, Bierunia, Sosnowca i wschodnich dzielnic Katowic.
Opiekę domową nad dziećmi sprawujemy do 100 km od Mysłowic.

Hospicjum Domowego dla Dorosłych i Dzieci - czynne całą dobę,
Hospicjum Stacjonarne dla Dorosłych - czynne całą dobę,
Hospicjum Stacjonarne dla Dzieci - czynne całą dobę,
Pobyt Dzienny dla Dorosłych i Dzieci - w godz. od 8.00-17.00,
Hospicyjnej Opieki nad Osieroconymi - opieka ciągła,
Wspólnoty Grup Wsparcia - opieka ciągła,
Poradni Opieki Hospicyjnej i Walki z Bólem Nowotworowym wg harmonogramu
Ponadto Poradnia Opieki Hospicyjnej i Walki z Bólem Nowotworowym świadczy usługi w zakresie:
Poradni Profilaktyki i Leczenia Odleżyn,
Poradni Ozonoterapii,
Poradni Rehabilitacji Ruchowej,
Poradni Leczenia Obrzęku Limfatycznego.

2608
2608 2608

mapa dla CORDIS - SPOŁECZNE TOWARZYSTWO HOSPICJUM CORDIS Ilość wyświetleń : 18698


HOSPICJUM ŚWIĘTEGO FRANCISZKA W KATOWICACH
40-031 Katowice
Sienkiewicza 36
tel. 32 251-70-32 zgłoszenia do opieki domowej tel. 32 204-54-99 biuro
Czynne : pon. - pt. 8,00 - 18,00 również po umówieniu telefonicznym
Url : www.hospicjumkatowice.pl
e-mail : biuro@hospicjumkatowice.pl

KRS: 0000071161

Jesteśmy najstarszym Hospicjum „domowym” na Śląsku, działamy nieprzerwanie od 30 lat.
Opieką domową otaczamy chorych z Katowic, Siemianowic Śląskich i Mikołowa.
Bezpłatnie pomagamy naszym podopiecznym odwiedzając ich w domu, w miejscu gdzie czują się najbezpieczniej.
Nasze Hospicjum to troskliwy zespół ludzi, przyjmujący każdego z otwartymi ramionami, niosąc nadzieję i ulgę w cierpieniu.

Opiekę sprawuje profesjonalny zespół w skład którego wchodzą : lekarze, pielęgniarki, rehabilitantki, wolontariusze niemedyczni , psycholog, oraz księża kapelani – jeżeli chory sobie tego życzy.

Dysponujemy sprzętem medycznym: min. koncentratorami tlenu, materacami przeciwodleżynowymi, środkami potrzebnymi do pielęgnacji chorych.

ZGŁOSZENIA DO OPIEKI :
Zgłoszenia chorych do opieki domowej dokonuje się w siedzibie hospicjum.
Zgłoszenia dokonuje chory sam, lub osoba opiekująca się nim.
Godziny przyjmowania zgłoszeń :
od poniedziałku do piątku - 8:00 do 18:00

POTRZEBNE DOKUMENTY:
• skierowanie od lekarza rodzinnego / onkologa do leczenia w hospicjum domowym
• dokumentacja medyczna potwierdzająca rozpoznanie kwalifikujące do opieki hospicyjnej
• karta ubezpieczenia zdrowotnego ( czipowa NFZ )
• dowód osobisty
• legitymacja emeryta/rencisty lub wpłaty do ZUS

Podpisana umowa z NFZ.

4848
4848 4848

mapa dla HOSPICJUM ŚWIĘTEGO FRANCISZKA W KATOWICACH Ilość wyświetleń : 4357


NZOZ CENTRUM MEDYCZNE Bogusława Lasota
42-400 Zawiercie
Polska 46d
tel. 32 670-25-37 tel. 600-975-870
Czynne : pon. - pt. od 8.00 do 16.00.
Url : www.lasotazawiercie.pl
e-mail : biuro@lasotazawiercie.pl

Oferuje bezpłatne usługi finansowane przez NFZ:


PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA.
Do opieki zakwalifikowany może zostać: chory leżący wymagający pomocy osób trzecich w zakresie czynności higieniczno – pielęgnacyjno- samoobsługowych ( kwalifikacja wg skali Bartel poniżej 40 punktów).
Kwalifikacja odbywa się na podstawie wywiadu i oceny stanu zdrowia chorego przez kierownika NZOZ w domu pacjenta, zgody chorego lub jego rodziny wyrażonej na piśmie oraz wniosku lekarskiego.
Chorego do opieki może zgłosić osobiście lub telefonicznie:

rodzina, sam chory, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, pracownicy opieki medycznej.
Usługi świadczone są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 20.00 oraz w dni ustawowo wolne oraz świąteczne w medycznie uzasadnionych przypadkach.

OPIEKA PALIATYWNO/ HOSPICYJNA
TEL. (32) 670 25 37 , (692)021-270

Opieka paliatywna to specjalistyczne świadczenia medyczne dla osób dotkniętych głównie chorobą nowotworową.
Realizowana jest w formie PORADNI MEDYCYNY PALIATYWNEJ oraz ZESPOŁU DOMOWEJ OPIEKI PALIATYWNEJ.
Obie jednostki organizacyjnie stanowią integralną całość.
ZGŁASZANIE PACJENTA DO OPIEKI
- przez lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej, pielęgniarki środowiskowo/rodzinne, innych pracowników opieki medycznej, samych chorych, rodzinę chorego, inne osoby.
DO OBJĘCIA OPIEKĄ WYMAGANE JEST SKIEROWANIE DO PORADNI MEDYCYNY PALIATYWNEJ ORAZ TELEFONICZNE ZGŁOSZENIE CHOREGO
PORADNIA MEDYCYNY PALIATYWNEJ.

Harmonogram pracy poradni:
Poniedziałek od 15.00 do 18.00
Wtorek od 12.00 do 15.00
Środa od 15.00 do 18.00
Czwartek od 12.00 do 15.00

W ramach poradni:
-udzielane są porady i konsultacje lekarskie oraz psychologiczne,
- realizowane są lekarskie wizyty domowe u chorych z zaawansowaną chorobą nowotworową.
Porada w Poradni Medycyny Paliatywnej to świadczenia lekarza specjalisty obejmujące:
- badanie przedmiotowe,
- badanie podmiotowe,
- ordynację leków ( w tym leków przeciwbólowych),
- zapewnienie niezbędnych badań diagnostycznych,
- zlecanie i wykonywanie zabiegów leczniczych,
- zlecanie zabiegów pielęgnacyjnych,
- kierowanie na konsultacje, do szpitala, do stacjonarnej opieki paliatywnej,
- wydawanie niezbędnych w procesie leczenia orzeczeń i opinii o stanie zdrowia pacjenta,
- wizytę domową.
Opieka skierowana jest wobec chorych, którzy mogą przybyć do poradni, lub ze względu na ograniczone możliwości poruszania się ale stabilny stan ogólny wymagają wizyt domowych.

ZESPÓŁ DOMOWEJ OPIEKI PALIATYWNEJ
Zespół opieki paliatywnej to profesjonalnie przygotowani do pracy z pacjentem i ich rodzinami- lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci, psychologowie oraz wolontariusze, świadczący usługi całodobowo.
Opieka ZESPOŁU DOMOWEJ OPIEKI PALIATYWNEJ obejmuje:
- zwalczanie bólu, leczenie objawowe dolegliwości, pielęgnację pacjenta, łagodzenie cierpień psychicznych,
- pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych, wsparcie rodziny w czasie choroby i osierocenia, edukację zdrowotną osób objętych opieką i ich rodzin.
WARUNKI OBJĘCIA CHOREGO OPIEKĄ ZESPOŁU DOMOWEJ OPIEKI PALIATYWNEJ:
- udokumentowane zakończenie leczenia przyczynowego,
- rozpoznanie przez lekarza hospicjum terminalnej fazy choroby,
- potrzeby chorego,
- zgoda chorego lub jego rodziny wyrażona na piśmie.
Punkt konsultacji psychologicznej
Udziela bezpłatne porad dla pacjentów i ich rodzin w każdy piątek w godzinach od 14.00 do 16.00.
Wskazane wcześniejsze umówienie wizyty pod numerem telefonu (32) 670-25-37.
Pomoc w radzeniu sobie z negatywnymi uczuciami takimi jak smutek, przygnębienie, lęk, złość, gniew, terapię nerwic, depresji i innych zaburzeń psychicznych, zapobieganie nawrotom zaburzeń (terapia podtrzymująca), pomoc w rozwiązywaniu konfliktów między członkami rodziny, udzielanie wsparcia psychologicznego osobom w żałobie.

USŁUGI ODPŁATNE

Opieka nad chorym w domu
- pielęgnacji chorego,
- przynoszenie zakupów, sprzątania, przygotowania lub przynoszenia posiłków,
- załatwiania spraw urzędowych itp.
Zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta
- iniekcje,
- wlewki dorektalne,
- opatrunki, itp.

Laboratorium Medyczne
Punkt poboru krwi dla laboratorium Diagnostyka od 8.00 do 11.00 (od poniedziałku do piątku).
Badania ogólne krwi i moczu.
Badania serologiczne: grupa krwi + RH + alloprzeciwciała odporności.
Hormony: TSH,FT3,FT4,T3,T4, Estradiol, progesteron, testosteron, prolaktyna, BHCG, parathormon ,androstendion, DHEA-S, LH,FSH i inne.
Autoimmunologia: P/ciała p/jądrowe, P/ciała kardiolipinowe, ANA profil, P/ciała dsDNA P/ciała gliadynowe i inne.
Koagulologia: APTT, INR, Fibrynogen, D-Dimery, Antytrombina.
Pasożyty: glista, lamblie, owsiki.
Biochemia: Cholesterol + frakcje, próby wątrobowe, lipaza, amylaza, jonogram, krzywa cukrzycowa, Hba1C, Proteinogram, ASO,RF,CRP,USR,VDRL, Fosfotaza i inne.
Markery nowotworowe: CEA, Ca 125, Ca 15-3, Ca 19-9, TPS, AFP, PSA, PSA-wolny.
Choroby zakaźne: Borelia, CMV, Toxoplasma, Różyczka, Chlamydia, Mycoplasma, Odra Grypa, Świnka, Mononukleoza, Helicobacter, Opryszczka i inne.
Alergeny: IgE całkowite, Panel oddechowy, pokarmowy,pediatryczny i inne.
Badania w kierunku żółtaczki: HBS antygen, P/ciała anty HBS, P/ciała anty HCV i inne.
Leki, Narkotyki: Kwas walproinowy, kokaina, morfina, amfetamina i inne.
Bakteriologia: Posiew moczu, Wymazy z nosa, z gardła, z rany, Posiew nasienia i inne.
Metale: Ołów, Miedź, Lit, Cynk.
Badania molekularne metodą PCR.
Badania pokrewieństwa metodą PCR, Osteoporoza: osteokalcyna, kalcytonina.
czytaj więcej ...

2666
2666 2666

mapa dla NZOZ CENTRUM MEDYCZNE Bogusława Lasota Ilość wyświetleń : 335925


Informacja Gospodarcza 194-34 Informacja Gospodarcza
Informacja Medyczna 194-39 Informacja Medyczna
Statystyki Statystyki
Statystyki
358329824