A$ BIZNESU i PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W dniu 22 października 2010 w Klubie Politechnik w Częstochowie odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień w konkursie
A$ BIZNESU i PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
podczas której nasza firma otrzymała wyróżnienie.
Organizatorem konkursu było Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownicwta Oddział w Częstochowie.
Nagrody wręczał prezes Częstochowskiego oddziału TNOiK Pan prof. dr hab. Leszek Kiełtyka

 

Informacja Gospodarcza 194-34 Informacja Gospodarcza
Informacja Medyczna 194-39 Informacja Medyczna
Statystyki Statystyki
Statystyki
358398240