Nagroda LEWIATAN - BIZNES. DOBRY WYBÓR.

W dniu 14 grudnia 2012 na uroczystm sptkaniu członków Regionalnej Organizacji Pracodawców w Częstochowie
odbyło się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień w konkursie organizowanym przez
Polską Konfederacją Pracodawców Prywanych LEWIATAM pt. BIZNES. DOBRY WYBÓR.
Nasza firma BIG-DUO Informacja Gospodarcza otrzymała nominację do galerii przedsiębiorców

 

BIZNES. DOBRY WYBÓR.

W skład galerii wchodzą przedsiąbiorcy, którzy osiągnęli sukces w biznesie, działając jednocześnie
na rzecz otoczenia lokalnego oraz wykazujący się postawą odpowiedzialnego pracodawcy.

 

Informacja Gospodarcza 194-34 Informacja Gospodarcza
Informacja Medyczna 194-39 Informacja Medyczna
Statystyki Statystyki
Statystyki
358329666