ALERGOLODZY
lekarze specjaliści zajmujący się swoistymi reakcjami ustroju na pewne związki chemiczne znajdujące się m.in. w powietrzu, w pokarmach, w lekach, będące przyczyną wielu chorób.
 
 ANDROLODZY
lekarze specjaliści zajmujący się fizjologią i patologią męskich narządów płciowych, zagadnieniami męskich zaburzeń płciowych.
 
 ANESTEZJOLODZY
lekarze specjaliści zajmujący się metodami znieczulenia, opieką nad chorym w czasie operacji, zapobieganiem wstrząsowi pooperacyjnemu i leczeniem go.
 
 CHIRURDZY
lekarze specjaliści zajmujący się leczeniem chorób sposobami mechanicznymi, głównie operacyjnymi.
 
 DERMATOLODZY
lekarze specjaliści zajmujący się chorobami skóry i ich leczeniem.
 
 DIABETOLODZY
lekarze specjaliści zajmujący się rozpoznawaniem, leczeniem i zapobieganiem cukrzycy
 
 ENDOKRYNOLODZY
lekarze specjaliści zajmujący się leczeniem chorób spowodowanych zaburzeniemi czynności gruczołów wydzielania wewnętrznego.
 
 EPIDEMIOLODZY
lekarze specjaliści zajmujący się chorobami zakaźnymi, ich leczeniem i profilaktyką.
 
 GASTROLODZY
lekarze specjaliści zajmujący się chorobami przewodu pokarmowego.
 
 GERIATRZY
lekarze specjaliści zajmujący się chorobami wieku straczego, ich leczeniem i profilaktyką.
 
 GINEKOLODZY
lekarze specjaliści zajmujący się fizjologią i patologią organizmu kobiety oraz chorobami kobiecymi.
 
 HEMATOLODZY
lekarze specjaliści w zakresie badania krwi i jej schorzeń
 
 HEPATOLODZY
lekarze specjaliści zajmujący się między innymi toksycznymi uszkodzeniami wątroby (alkohol, leki), jej marskością, śpiączką wątrobową, guzami wątroby itp.
 
 IMMUNOLODZY
lekarze specjaliści zajmujący się układem odpornościowym organizmu.
 
 INTERNIŚCI
lekarze specjaliści w zakresie chorób wewnętrznych.
 
 KARDIOCHIRURDZY
lekarze specjaliści zajmujący się inwayjnym leczeniem chorób serca i naczyń krwionośnych
 
 KARDIOLODZY
lekarze specjaliści zajmujący się chorobami serca i naczyń krwionośnych, fizjologią i patologią układu krążenia.
 
 LARYNGOLODZY
lekarze specjaliści zajmujący się chorobami gardła, krtani, nosa i uszu
 
 LEKARZE MEDYCYNY PRACY
lekarze specjaliści zajmujący się ochroną i zapobieganiem wszelkim zagrożeniom zdrowia pracowników związanym z wykonywanym zawodem, kontrolujący stan zdrowia pracowników w zależności od zajmowanego stanowiska pracy.
 
 LEKARZE MEDYCYNY SPORTOWEJ
lekarze specjaliści zajmujący się swoistymi reakcjami ustroju na pewne związki chemiczne, znajdujące się m.in. w powietrzu, pokarmach, lekach, będące przyczyną wielu chorób
 
 LEKARZE MEDYCYNY SĄDOWEJ
lekarze specjaliści zajmujący się badaniem materiałów dowodowych w dochodzeniach kryminalnych
 
 LEKARZE RODZINNI
lekarze specjaliści, którzy świadczą podstaową, a w razie potrzeby ciągłą opiekę medyczną osobom, rodzinom i całej objętej opieką populacji, bez względu na wiek, płeć i rodzaj schorzenia swoich pacjentów.
 
 NEFROLODZY
lekarze specjaliści zajmujący się chorobami nerek
 
 NEUROLODZY
lekarze specjaliści zajmujący się rozpoznawaniem i leczeniem schorzeń układu nerwowego, zarówno ośrodkowego jak i obwodowego.
 
 OKULIŚCI
lekarze specjaliści w zakresie budowy i czynności zarządu wzroku, jego chorób, ich rozpoznawania i leczenia.
 
 ONKOLODZY
lekarze specjaliści zajmujący się rozpoznawaniem i leczeniem nowotworów.
 
 ORTOPEDZI
lekarze specjaliści zajmujący się rozpoznawaniem, zapobieganiem i leczeniem schorzeń, urazów i wad układu kostno-szkieletowego.
 
 PATOMORFOLODZY
lekarze specjaliści zajmujący się m.in. diagnostyką cytologiczną i histopatologiczną materiałów biopsyjnych
 
 PEDIATRZY I NEONATOLODZY
lekarze specjaliści zajmujący się fizjologią i patologią dziecka oraz leczeniem chorób dziecięcych.
 
 PROKTOLODZY
lekarze specjaliści zajmujący się chorobami i zaburzeniami dolnego odcinka jelita grubego oraz odbytu
 
 PSYCHIATRZY
lekarze specjaliści zajmujący się rozpoznawaniem zaburzeń psychicznych, nerwic, ich leczeniem oraz rehabilitacją psychiczną chorych.
 
 PULMONOLODZY
lekarze specjaliści zajmujący się chorobami płuc i opłucnej oraz metodami ich leczenia.
 
 RADIOLODZY
lekarze specjaliści zajmujący się stosowaniem promieni rentgenowskich i izotopów radioaktywnych do celów diagnostycznych i terapeutycznych.
 
 REHABILITANCI
lekarze specjaliści zajmujący się terapią zaburzeń czynności narządu ruchu, schorzeń mięśni, stawów, więzadeł
 
 REUMATOLODZY
lekarze specjaliści zajmujący się chorobami gośćcowymi (reumatycznymi).
 
 SEKSUOLODZY
lekarze specjaliści zajmujący się życiem płciowym człowieka oraz zaburzeniami czynności płciowych.
 
 STOMATOLODZY
lekarze specjaliści zajmujący się chorobami zębów, jamy ustnej oraz metodami ich leczenia.
 
 UROLODZY
lekarze specjaliści zajmujący się rozpoznawaniem i leczeniem schorzeń narządów moczowych (w odniesieniu do mężczyzn również narządów płciowych).
 
Informacja Gospodarcza 194-34 Informacja Gospodarcza
Informacja Medyczna 194-39 Informacja Medyczna
Statystyki Statystyki
Statystyki
358269752