Szczegółowe informacje o firmie ...


SP ZOZ ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY
43-600 Jaworzno
Zawiszy Czarnego 4
tel. 32 762-91-60 tel. 762-91-61
Czynne : całodobowo.

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie:
Pielęgnacji chorych i dietetyki.
Opieki lekarskiej i świadczeń konsultacyjnych.
Rehabilitacji leczniczej.
Czynności z zakresu zaopatrzenia ortopedycznego.
Organizowania i udzielania pacjentom pomocy w rozwiązywaniu ich spraw życiowych.
Nawiązywania kontaktu terapeutycznego z pacjentem i jego środowiskiem.
Prowadzenie działalności profilaktycznej i oświatowo-zdrowotnej.

Pielęgniarstwo:
Całodobowa opieka pielęgniarska nad osobami przewlekle chorymi i w wieku starszym z zachowaniem opieki ogólnej lekarskiej i specjalistycznej.

Rehabilitacja:
Rehabilitacja ogólna osób, które w wyniku schorzeń przewlekłych i ostrych wymagają pomocy w funkcjonowaniu fizycznym i psychicznym.
Wyżej wymienione świadczenia realizowane są zgodnie z kontraktowaniem usług z płatnikiem z NFZ.

mapa dla SP ZOZ ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY


Lista branż przypisanych firmie :

 
 


Informacja Gospodarcza

Informacja Medyczna
Statystyki Statystyki
Statystyki
355655704